flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

出新加坡nat鸡年付6.8刀

webhorizon家的,1c  512m  7G 流量750g    v4 20个端口   v6移动直连
今天刚买的,明盘50

@TG yydsmjj

** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Yes (Region: SG)
HotStar:                               Yes (Region: SG)
Disney+:                               No
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+:                          Yes
iQyi Oversea Region:                   SG
Viu.com:                               Yes (Region: SG)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Singapore
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        SGD
ChatGPT:                               Yes
Bing Region:                           SG
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
HBO GO Asia:                           Yes (Region: SG)
B-Global SouthEastAsia:                Yes
—SG—
MeWatch:                               Yes
—TH—
AIS Play:                              No
B-Global Thailand Only:                No
—ID—
B-Global Indonesia Only:               No
—VN—
K+:                                    Yes
B-Global Việt Nam Only:                No
=======================================

** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               Yes (Region: SG)
Disney+:                               Yes (Region: SG)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Singapore
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Yes
Bing Region:                           SG
=======================================

辽宁省网友说:v4和v6解锁贴一下

黑龙江省网友说:没有脚本,给我个

江苏省网友说:bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)

吉林省网友说:别人为啥不自己买,而是要买你的

江西省网友说:** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–
** 您的网络为: WebHorizon Internet Services (103.179.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Yes (Region: SG)
HotStar:                               Yes (Region: SG)
Disney+:                               No
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+:                          Yes
iQyi Oversea Region:                   SG
Viu.com:                               Yes (Region: SG)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Singapore
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        SGD
ChatGPT:                               Yes
Bing Region:                           SG
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
HBO GO Asia:                           Yes (Region: SG)
B-Global SouthEastAsia:                Yes
—SG—
MeWatch:                               Yes
—TH—
AIS Play:                              No
B-Global Thailand Only:                No
—ID—
B-Global Indonesia Only:               No
—VN—
K+:                                    Yes
B-Global Việt Nam Only:                No
=======================================

** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–
** 您的网络为: WebHorizon Internet Services (2403:cfc0:1114:*:*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               Yes (Region: SG)
Disney+:                               Yes (Region: SG)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Singapore
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Yes
Bing Region:                           SG
=======================================

湖北省网友说:小玩具,自己买也可以。

云南省网友说:在哪买的?aff来个看有没有合适的鸡

福建省网友说:WH家的,50出了,要不?

辽宁省网友说:不过买webhorizon阿。

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 出新加坡nat鸡年付6.8刀
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏